Profiel
Het vinden van aansluiting zodat ik zo goed mogelijk begrijp wat de vraag is die ouders  en/of het kind hebben vind ik heel behangrijk.  En dat ik advies kan geven met respect voor eigen normen en waarden van het gezin.  Het contact met kinderen is bijna altijd vrolijk, ook in lastige situaties. Dat vind ik erg relativerend. Daarnaast hebben kinderen soms een verrassende kijk op alledaagse dingen daar hou ik erg van.
Ik sport graag in mijn vrije tijd. Ik ben lid van een atletiek- en schaatsvereniging en loop 2 tot 3 keer per week hard en schaats in de winter met mijn gezin.

Werkervaring

  • Sinds 2008 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum
  • Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: fellow en staflid kinderintensive care
  • Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: AGIO/AGNIO kindergeneeskunde
  • Zaans Medisch Centrum: AGNIO kindergeneeskunde

Opleiding

  • Opleiding kindergeneeskunde cluster AMC, Amsterdam
  • Perifere opleiding Spaarne ziekenhuis Haarlem, subspecialisatie kinderintensive care
  • Studie geneeskunde UVA, Amsterdam

Nevenactiviteiten

  • Lidmaatschap sectie kinderlongziekten, sectie kinderintensive care en sectie allergologie
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde