Gynaecologen & Kinderartsen

Gynaecologen

Tijdens de zwangerschap, bevalling of kraamtijd kan een medische indicatie ontstaan waarbij de verloskundige u zal doorverwijzen naar een gynaecoloog. Dit kan een consult zijn of een overname van zorg. In ons VSV wordt nauw samengewerkt tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderrtsen. Samen zullen ze een persoonlijk zorgpad voor u opstellen waarbij o.a. gekeken wordt naar uw wensen.

Ons Team :

Kinderartsen

De kinderarts kan in consult geroepen worden door de verloskundige of gynaecoloog wanneer tijdens de zwangerschap en/of na de bevalling gezondheidsproblemen ontstaan bij uw kind. De kinderarts zal een behandelplan opstellen in overleg met u als ouders.

Ons Team :