Corona nieuws

Hieronder vindt u de regels zoals ze bij ons in het VSV Zaanstreek Waterland op dit moment zijn:

Geachte cliënt,

De Coronadruk neemt landelijk en ook bij ons in de Zaanstreek gelukkig sterk af. Reguliere zorg wordt overal weer opgestart maar wel met de beperkingen van de 1.5 meter maatschappij. Graag willen wij jullie informeren over de nieuwe afspraken per 12-06-2020 op de vrouw-kind unit van het Zaans Medisch Centrum:

– Er mogen twee personen bij de baring aanwezig zijn, na de baring gelden de afspraken zoals deze nu gelden. (maximaal 1 persoon aanwezig bij de kraamvrouw 24 uur per dag, geen in en uitloop)

– Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee in de bezoekregeling en kunnen dus op bezoek komen naast de één tot twee bezoekers per dag.

– Bezoektijden voor de overige patiënten conform ziekenhuisbrede afspraken (maximaal 2 personen, maximaal een uur)

– Kinderafdeling;  beide ouders mogen weer onbeperkt bij hun opgenomen kinderen worden toegelaten.

Natuurlijk zijn we allemaal heel blij met deze verruiming. Toch is het in de praktijk heel vaak niet echt mogelijk. We leggen even uit waarom.

Op de Polikliniek in het Ziekenhuis wordt langzaam aan ook de gewone zorg weer opgestart. Dat is al een heel gepuzzel. De meeste ziekenhuizen hebben, net als wij, kleine wachtkamers waardoor er geen 1,5 meter afstand kan worden bewaard. Om die reden kiezen we er voor zo veel mogelijk PATIËNTEN te zien en dat betekent dat er vaak geen ruimte is voor nog een extra persoon. Het blijkt dat bij het houden van de 1,5 meter afstand maar gemiddeld 30% van de patiënten kan worden gezien in vergelijking met voor de Corona crisis. Omdat de wachtlijsten oplopen heeft dit nu even voorrang. 

Ook is het zo dat sommige echokamers gewoon te klein zijn om met 3 personen in te zitten op 1,5 meter afstand. Ook daar moet dus helaas soms de partner worden geweigerd ook al “mag” het van de overheid. 

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat u zo veel als mogelijk samen met uw naasten weer bij ons kunt komen maar we hopen dat u er begrip voor heeft dat het nog even duurt voor de situatie weer volledig normaal is.

Hieronder vindt u de regels zoals ze bij ons in het VSV Zaanstreek Waterland op dit moment zijn:

Verloskundigenpraktijken:

Uw partner en kinderen mogen weer mee naar het spreekuur.
Er vinden geen telefonische consulten meer plaats.
De consulten zijn niet meer ingekort.
Ook bij een thuisbevalling mag er naast de partner nog iemand anders aanwezig zijn.
Kraamvrouwen worden weer om de dag thuis bezocht.

Echoburo:

Alleen uw partner mag mee naar alle echo’s. Alle verloskundig geïndiceerde echo’s kunnen weer gepland worden. Ook pretecho’s mogen weer.

Kraamzorgorganisaties:

Per 18 mei mogen gezinnen tijdens de kraamweek weer 1 vaste bezoeker ontvangen ( tijdens werktijd van de kraamverzorgende ). Wel adviseren we nog steeds de gezinnen om bezoek te beperken en naast deze bezoeker geen andere bezoekers te ontvangen.

Verder kan het zijn dat er een kraamverzorgende in opleiding mee komt met de ervaren kraamverzorgende omdat het onderwijs ook een versoepeling kent. Dit gaat in goed overleg met het kraamgezin en onder strenge voorwaarden. 

Bij een thuisbevalling mag er naast de partner nog iemand anders aanwezig zijn, hier valt ook de kraamverzorgende onder, alles natuurlijk in overleg met uw verloskundige.

Zaans Medisch centrum: 

Uw partner mag mee bij het SEO onderzoek (20-weken echo). Uw partner mag helaas nog niet mee bij een normale poliklinische controle. Uiteraard mag uw partner wel aanwezig zijn bij de bevalling maar er is helaas nog geen ruimte voor een tweede persoon.