Corona nieuws

Hieronder vindt u de regels zoals ze bij ons in het VSV Zaanstreek Waterland op dit moment zijn:

                                                                                                     Datum 01-09-2022

Geachte cliënt,

Graag willen wij jullie informeren over de nieuwe afspraken op de vrouw-kind unit van het Zaans Medisch centrum, de Echopraktijken, de Kraamzorgorganisaties en de Verloskundigenpraktijken, 

Zaans Medisch Centrum:

 • Er mogen maximaal twee personen aanwezig zijn bij de bevalling.
 • Na de bevalling is de partner van de patiënte 24uur per dag welkom, overig bezoek kan binnen de geldende bezoektijden van het ZMC.
 • Op de polikliniek kunt u één persoon meenemen naar uw afspraak
 • Op de kinderafdeling mogen beide ouders onbeperkt bij hun opgenomen kinderen worden toegelaten.
 • Tijdens een echo kunt u één persoon meenemen naar uw afspraak

Verloskundigenpraktijken:

 • De zorgverlener kan de cliënten verzoeken om een mond/neusmasker te dragen.
 • Verder zijn er geen beperkingen meer.

Echobureau: 

 • Draag een mond/neusmasker als u naar het echobureau gaat.
 • U mag maar één persoon uit uw eigen huishouden boven de 13 jaar meenemen naar alle echo’s. 
 • Verloskundig geïndiceerde echo’s kunnen gepland worden.
 • Wij adviseren de komende 5 weken geen pret en/of geslacht echo’s te maken. 

Kraamzorgorganisaties:

 • Kraamverzorgenden dragen bij ieder contact met cliënten, zowel in als buiten het ziekenhuis, tenminste een mond/neusmasker en handschoenen. 
 • Voor de kraamvisite thuis geldt dat één bezoeker per dag tijdens de kraamweek op visite mag komen, maar alleen wanneer de kraamverzorgende niet aan het werk is. Er wordt rekening gehouden met de maatregel van de overheid dat maximaal 2externe bezoekers in huis mogen zijn, waarbij ook de zorgprofessionals meetellen. Buiten de werktijden van de kraamverzorgende adviseren we de gezinnen om bezoek zoveel mogelijk te beperken en naast bovengenoemde bezoeker geen ander bezoek te ontvangen.
 • Het kan zijn dat een kraamverzorgende in opleiding mee komt met een ervaren kraamverzorgende. Dit gaat in goed overleg met het kraamgezin en onder strenge voorwaarden.
 • Bij een thuisbevalling mag maar één persoon boven de 13 jaar aanwezig zijn.

Vragen? Stel ze aan de zorgverlener waar u onder behandeling bent.