Bevalling

Kunstverlossing (keizersnede of vacuümextractie)

Onderstaande pagina geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rondom de keizersnede. In medische termen wordt ook wel gesproken over de sectio caesarea. Op deze pagina geven wij informatie over wat u meestal kunt verwachten tijdens een opname.

Keizersnede

Inleiding
Tekst volgt.

Pijnbestrijding